Všechny kurzy

Jak komunikovat, prezentovat, motivovat, kreativně přemýšlet nebo jak na marketing a i mnohem více... to vše se naučíte v našich vzdělávacích kurzech pro firmy i jednotlivce.

Business Case

Příprava, předložení a prezentace Obchodní případu (Business Case) ke schválení, rozhoduje o dalším osudu vašeho projektu. I když mají firmy své vlastní standardy a formuláře, tyto nejsou používány, případně nejsou pochopeny anebo mohou být příliš komplikované

DETAIL KURZU

Change management

Úspěchy transformačních programů a projektů jsou právě tak velké, jako je úspěšně zvládnutá související změna. Proč nepřináší slíbené benefity a stanovené cíle? Ze zkušeností víme, že mezi faktory neúspěchu patří chabá podpora vedení, nerealistická očekávání, odpor lidí. Společný jmenovatel? Slabá orientace na lidskou stránku změny! Podstatou úspěchu je totiž změna chování lidí.

DETAIL KURZU

Projektové řízení prakticky

Trénink okamžitě aplikovatelných metod, tipů a triků projektového řízení, díky kterým dokážete ještě před spuštěním projektu správně vyhodnotit podmínky, které potřebujete pro naplánování, realizaci i úspěšné ukončení projektu

DETAIL KURZU

Akceptace změny na osobní úrovni

Naučte se lépe zvládat změny. Nastavte si svoji organizaci práce a myšlení tak, abyste dokázali změny maximálně vytěžit ke svému prospěchu a prospěchu svého okolí.

DETAIL KURZU

Práce s časem a cíli

Osvojte si nový přístup k času, díky kterému zvládnete vše, co je pro vás důležité. Utřídíte si vlastní hodnoty a priority a získáte tak nový pohled na způsob, jakým trávíte svůj čas.

DETAIL KURZU

Talent management - Praha

O tom, že se každá společnost snaží udržet své talenty zuby nehty a že je nesmírně důležité se těmto otázkám věnovat, není pochyb. Mnoho společností je ochotno investovat do rozvoje talentů nemalé prostředky. Čeho se ale vyvarovat? Jak se vyhnout situacím, kdy prvotní nadšení „Hurá, pojďme rozvíjet talenty“ vystřídá v řadách personalistů, manažerů, i samotných talentů rychlé vystřízlivění. Projevuje se neochotou a nezájmem, často hraničícím až s frustrací a přímou kritikou programu.

DETAIL KURZU

Jak oslovit a získat nové zaměstnance

Pracovní trh se změnil nejenom díky digitálních technologii, rychlosti inovací a demografické struktuře, ale také díky generační diverzitě pracovní síly, kdy se na pracovišti setkává více generací. Jenže díky tomu, že kdokoli, kdykoli a odkudkoli může zjistit informace o vaší značce, o vaší společnosti, je nutné budovat v této digitální džungli správné povědomí.

DETAIL KURZU

Manažerská inovace a kreativita

Pokud prozkoumáte horizont, buďte si jisti, že uvidíte zítřejší problém, který by vaše firma měla začít řešit už dnes!

DETAIL KURZU

Jak prodávat po telefonu

Naučte se používat telefon jako nejbližšího přítele při sjednávání schůzek, oslovování nových i stávajících klientů. Odhoďte obavy z přímého prodeje svých produktů bez osobního kontaktu tváří v tvář.

DETAIL KURZU

Působivá prezentace 21. století

V dnešní době je naprosto nezbytné prezentovat své myšlenky, služby a produkty úplně jinak než před pár lety. Jinak nemáte šanci zaujmout.

DETAIL KURZU

Změna je projekt!

Každá změna je nový projekt a aby tento projekt fungoval, je zcela nezbytné propojit řízení změn s poctivým základem řízení projektů -a na propojení právě těchto oblastí se na kurzu zaměříme!

DETAIL KURZU

Tvůrčí copywriting pro marketéry

Kreativní tvorba se někdy může stát celkem vyčerpávající, když vám chybí správná inspirace a nápady. V tomto kurzu tvůrčího copywritingu získáte nejen potřebné rady a triky, jak psát, ale hlavně budeme společně sdílet. Zbavíte se obav, které blokují vaši kreativitu.

DETAIL KURZU

Asertivita ve vedení lidí

Pojďte se naučit najít optimální styl komunikace, při kterém nebudete pasivní, agresivní ani manipulující.

DETAIL KURZU

Focusing

Focusing je jednoduchá technika zacílená na vědomou práci s vlastními tělesnými pocity. Učí nás lokalizovat pocity v těle, vlídně je vnímat a naslouchat jim.

DETAIL KURZU

Efektivní komunikace

Škola v komunikaci. Umíte jasně a taktně vyjádřit a prosadit své názory a myšlenky?

DETAIL KURZU