Školení pro firmy

Pro firmy připravujeme školení a vzdělávací kurzy přímo na míru. Nejčastěji to jsou školení na manažerské dovednosti, obchodní dovednosti, komunikační dovednosti dále pak vzdělávací kurzy zaměřené na projektové řízení, projektový management či trendy v oblasti HR. 

Na našich vzdělávacích kurzech a školení používáme naše certifikované metodiky, které podporují efektivitu vzdělávacího procesu principem preworků a afterworků

Díky tomuto přístupu odcházíte z kurzů či školení s reálně vypracovaným projektem. Jelikož pracujete na reálných projektech, můžete čas strávený na kurzech využít naplno nejenom školením a učením se novému, ale současně nad pracovními povinnostmi, které rovnou řešíte s podporou naše lektora.

Buďte nároční a očekávejte víc!

Ovlivněte maximálně přípravu lektora a zaměření témat. Před konáním kurzu se Vás zeptáme, na co se má lektor zaměřit, aby pro Vás kurz byl co nejpřínosnější. Které problémy v rámci tématu řešíte, jaké jsou Vaše aktuální potřeby v rámci probíraného apod. Lektor uzpůsobí program - zejména case studies - podle Vašich potřeb.

Odcházejte s projektem!

  • konkretizujete si osobní cíle
  • precizně zpracujete plán aktivit pro nejbližší příležitost
  • sestavíte si Váš plán kroků a potřeb pro to, abyste byl úspěšný

Využíváme zkušenosti se vzděláváním dospělých, kdy nové  návyky a postoje účastníků měníme pomocí projektů. Samozřejmostí je sledování rozvoje kompetencí v grafech a informace o dalších tématech, která by mohla objektivně ovlivňovat další osobní rozvoj. Tyto informace sdílí účastník s lektorem, popř. nadřízeným dle přání.

Služby detail
Služby detail
Služby detail
Služby detail
Služby detail
Služby detail