Naše služby

Formou vzdělávácích kurzů a školení vzděláváme zaměstnance firem i jednotlivce. Vybíráme lektory a kouče zajímavé svou profesní a životní zkušeností. Vycházíme z aktuální situace na trhu a reálných požadavků našich zákazníků. Pravidelně aktualizujeme metodiky, obsah kurzů   a vybíráme nová a akutální témata. Dále  nabízíme i speciální teambuildingové a outdoorové eventy, pořádáme Assessment a Development centra a podporujeme personalisty ve firmách.

Kurzy pro firmy

Dle potřeby Vaší společnosti vytvoříme vzdělávací kurzy a školení, které budou vycházet ze situace, ve které se momentálně nacházíte a Vaší představy, kam se chcete Vy a Vaše dovednosti vyvíjet. Zajišťujeme celý projekt (analýza situace, příprava obsahu a metodiky programů, podpora následné aplikace, ověření přínosů programu/návratnosti investic, sdílení nejlepších zkušeností, reporting vedení společnosti, doporučení dalších kroků).

Více informací o školeních pro firmy

Kurzy pro jednotlivce

Nabízíme Vám výběr z kurzů a školení, které jsme realizovali u našich klientů. Vzdělávací kurzy pro veřejnost - otevřené vzdělávací kurzy - vybíráme z těch nejlépe hodnocených a jsou doplněné o aktuální trendy a pohledy.

Více informací o kurzech pro jednotlivce

Koučink a mentoring

Koučink s profesionálem je nejefektivnější forma rozvoje jak v pracovním, tak v soukromém životě. Máme k dispozici i zkušené mentory ze spousty oborů. Koučujeme a mentorujeme týmy i jednotlivce.

Více informací o koučinku a mentoringu

Assessment a development centrum

Pro Vaší společnost rádi uspořádáme a odřídíme Assessment nebo Development centrum. S organizací assessment centrum a development centrum máme bohaté zkušenosti. 

Více informací o AC / DC

Personální procesy

Pomáháme zavádět moderní a funkční HR procesy a standardy. Komplexně podporujeme HR oddělení ve společnosti. 

Více informací o personálních procesech

Eventy a teambuilding

Zajišťujeme outdoorové a teambuildingové akce, jak v České republice, tak v některých dalších lokalitách střední Evropy. 

Více informací o eventech a teambuilding