Řízení změny

Vzdělávací kurzy v oblasti řízení změn vám pomohou přijímat změny a pracovat s nimi v pracovním i osobním životě. 

Change management

Úspěchy transformačních programů a projektů jsou právě tak velké, jako je úspěšně zvládnutá související změna. Proč nepřináší slíbené benefity a stanovené cíle? Ze zkušeností víme, že mezi faktory neúspěchu patří chabá podpora vedení, nerealistická očekávání, odpor lidí. Společný jmenovatel? Slabá orientace na lidskou stránku změny! Podstatou úspěchu je totiž změna chování lidí.

DETAIL KURZU

Akceptace změny na osobní úrovni

Naučte se lépe zvládat změny. Nastavte si svoji organizaci práce a myšlení tak, abyste dokázali změny maximálně vytěžit ke svému prospěchu a prospěchu svého okolí.

DETAIL KURZU

Změna je projekt!

Každá změna je nový projekt a aby tento projekt fungoval, je zcela nezbytné propojit řízení změn s poctivým základem řízení projektů -a na propojení právě těchto oblastí se na kurzu zaměříme!

DETAIL KURZU

Focusing

Focusing je jednoduchá technika zacílená na vědomou práci s vlastními tělesnými pocity. Učí nás lokalizovat pocity v těle, vlídně je vnímat a naslouchat jim.

DETAIL KURZU