Assessment a development centre

Změny přinášející nové nároky na zaměstnance a pro výkon profese přináší také nové pohledy na výběr a rozvoj zaměstnanců. My na tyto změny reagujeme našimi inovovanými produkty Assessment centra a Development centra.

Kromě standardniích modelových situací, osobnostní diagnostiky, inteligenčních testů, behaviorálních rozhovorů, stále více uplatňujeme testování tzv. funkční inteligence, míry energičnosti a faktorů syndromů vyhoření a úroveň vnitřních motivačních faktorů. Tímto reagujeme na aktuální vývoj situace na trhu práce. Ukazuje se totiž, že tyto faktory stále více ovlivňují schopnost a ochotu podávat výkon, a rychle se integrovat do nových pracovních týmů.

AC/DC realizujeme v českém a anglickém jazyce. Inovativně vedené AC/DC jsme realizovali např. u těchto klientů:  Datart a.s., Čmss a.s. , Makro a.s., Secheron a.s., Medac s.r.o.

Pro organizaci Assessment nebo Development centra nás kontaktujte

Služby detail
Služby detail
Služby detail
Služby detail
Služby detail
Služby detail