Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Českomoravská stavební spořitelna spolupracuje v oblasti vzdělávání svých externích spolupracovníků s firmou Liška solutions od roku 2006.

Společně jsme realizovali semináře zaměřené především na oblast manažerských dovedností. Jedná se o kurzy interní univerzity manažerů ČMSS, tématicky zaměřené na vedení lidí, manažerské styly, koučování, motivaci, podporu týmů a práci s časem a cíli.

Byli jsme spokojeni s obsahovou úrovní kurzů, moderními technikami i formami výuky využívanými během interaktnivních seminářů. To vše pomohlo ke zlepšení manažerů obchodních sítí v daných oblastech jejich osobního i pracovního rozvoje.

Hodnocení účastníků

Celou spolupráci s firmou Liška Solutions, jak po stránce organizační, tak i lektorský tým, hodnotíme na vysoce profesionální úrovni. Oceňujeme především jejich aktivní přístup i nové moderní metody, které využívají. Dále oceňujeme profesionalitu lektorů, jejich spolehlivost i vstřícnost a schopnost ušít trénink na míru našim požadavkům.
Kateřina Soukupová
Oddělení školení, personální rozvoj
Absolvované kurzy nám pomohly ke zlepšení manažerů obchodních sítí v daných oblastech jejich osobního i pracovního rozvoje. Byli jsme spokojeni s obsahovou úrovní kurzů, moderními technikami i formami výuky využívanými během interaktivních seminářů.
Jan Hons
Vedoucí oddělení školení, personální rozvoj