A.S.A, spol. s.r.o

Rádi bychom poděkovali společnosti Liška Solutions za skvělou spolupráci, profesionální přístup k celé akci, za velmi vysokou úroveň kurzu a za celkový přínos pro naše zaměstnankyně, které získané poznatky začaly okamžitě využívat v praxi.